Artikelen

Gefascineerd door archiefstukken werpen onze curatoren een persoonlijk licht op een document of voorwerp uit de museumcollectie. Wekelijks nieuwe artikelen van hedendaagse schrijvers!

Resultaten(30)

Over de auteur
Yannick Dangre

Yannick Dangre

Schrijver

Yannick Dangre (1988) studeerde Nederlandse en Franse literatuur. In 2010 debuteerde hij met de roman Vulkaanvrucht, waarmee hij de Vlaamse Debuutprijs in de wacht sleepte. Voor zijn eerste dichtbundel Meisje dat ik nog moet (2011) kreeg hij de Herman de Coninckprijs.
Yannick Dangre

‘Twee maal, in de ergste nood riep ik uw hulp in’ – de wrokkige woorden van Ida Gerhardt

‘Gelooft u mij, wij zijn geen mensen voor een gesprek met elkaar,’ schreef Ida Gerhardt aan A. Roland Holst. Aan die bittere vaststelling waren heel wat verwijten voorafgegaan. Verwijten van onbegrip, onrecht en onderwaardering.

7 minuten lezen

Yannick Dangre

Twee moderne schrijfsters in een niet altijd moderne tijd: Aya Zikken en Marie-Sophie Nathusius

In hun brieven waren Aya Zikken en Marie-Sophie Nathusius genadeloos eerlijk. Over elkaars werk, over hun woelige vriendschap. Over de positie van de vrouw en hun worstelingen met het huwelijk. ‘Waarom moet dat per se slagen van onszelf?’

6 minuten lezen

Yannick Dangre

Wanneer moet een schrijver politiek stelling nemen? ‘Het gaat om het redden van onze levens’

Schrijvers laten zich niet dwingen politiek stelling te nemen. Rudy Kousbroek ondervond het toen hij in 1954 collega’s vroeg zijn pamflet tegen de herbewapening van West-Duitsland mede te ondertekenen.

6 minuten lezen

Yannick Dangre

In deze komische eenakter legt Mulisch het God-complex van de mens bloot

Weinigen zullen het oeuvre van Mulisch humoristisch noemen. Toch heeft hij wel degelijk werken geschreven die op de lach mikken. Zoals de eenakter De knop. Een doldwaze klucht en nog angstaanjagend actueel.

6 minuten lezen

Yannick Dangre

Grand young man

Als twintiger was Remco Campert al zijn lichtvoetige zelf. Yannick Dangre blikt terug op het prille begin van Camperts schrijverschap, toen hij door Simon Vinkenoog werd betrokken bij een groep experimentele dichters die naar Parijs trok. 

6 minuten lezen

Yannick Dangre

Willem Kloos en Hein Boeken: literaire superster en zijn literaire waterdrager

Schrijversvrienden Willem Kloos en Hein Boeken voerden bijna een halve eeuw een intense correspondentie. Gelijkwaardig was de vriendschap niet: in de brieven wordt de hiërarchie tussen de literaire superster en de waterdrager pijnlijk duide...

5 minuten lezen

Yannick Dangre

Twee heren van stand

Ze waren al op leeftijd toen F.C. Terborgh en Adriaan Roland Holst hun vriendschapsbanden aanhaalden. Dat resulteerde in een eigentijdse correspondentie over politiek, persoonlijke levensinzichten en de zin en onzin van antidepressiva.

5 minuten lezen

Yannick Dangre

Met bijtend sarcasme bleef Hermans inhakken op ‘de Nederlandse gesubsidieerde letterkundige’ Buddingh’

Een van de bekendste karaktermoorden in de Nederlandse letteren was de recensie waarmee W.F. Hermans in 1978 het dagboek van C. Buddingh’ afserveerde. Een uppercut die ‘de hartelijke huisvader’ en ‘gezellige drinker&...

5 minuten lezen

Yannick Dangre

De weg naar vergetelheid

Met frisse tegenzin zette Yannick Dangre zich aan Het boek Ik van Bert Schierbeek, de allereerste experimentele roman in ons taalgebied. Tot zijn verrassing raakt hij al snel in de ban van diens woordenvloed. 

6 minuten lezen

Maak meer prachtige verhalen mogelijk! Doneer nu!