Inhoud

De tekenaars van de versjes van

Annie M.G.
Schmidt

Lees de inleiding
I

s er een Nederlandse schrijver van wie het werk door meer tekenaars is geïllustreerd dan Annie M.G. Schmidt? Tussen Wim Bijmoer (tekenaar van het eerste uur) en Noëlle Smit (illustrator van recente uitgaven) hebben tientallen Nederlandse en ook enkele buitenlandse tekenaars zich over haar werk gebogen. En dan voornamelijk over de versjes.  

Wat maakt de kindergedichten zo aantrekkelijk om te illustreren? Volgens Wim Bijmoer lag het aan de hoge kwaliteit van Schmidts werk. ‘Alles reikte ze je aan, àlles zat er al in. Want ook zonder illustraties zijn de versjes al zó sterk, dat je je als illustrator vaak afvroeg: Is die vent nou nog wel nodig?’ 

Dat laatste vonden degenen die Schmidts werk publiceerden in ieder geval wel. Krantenredacties en uitgevers gingen volmondig voor de combinatie: vers én beeld. Zo waren het niet alleen Schmidts taal-muzikale versjes die zich vanaf begin jaren vijftig vastzetten in hoofd en hart van opgroeiend Nederland, maar óók de verbeelding daarvan. Afhankelijk van het geboortejaar van de lezer kon dat het harige pennetje van Wim Bijmoer zijn of het uitbundige coloriet van Noëlle Smit – en alles daartussenin. 

Een rondgang langs de tekenaars van de versjes van Annie M.G. Schmidt.

Originele illustraties van Sieb Posthuma, Jenny Dalenoord, Thé Tjong-Khing, Harrie Geelen en Mance Post uit de collectie van het Literatuurmuseum
Originele illustraties van Sieb Posthuma, Jenny Dalenoord, Thé Tjong-Khing, Harrie Geelen en Mance Post uit de collectie van het Literatuurmuseum
Verder lezen over

Het debuut

Toen Schmidt in de herfst van 1950 debuteerde bij De Arbeiderspers was dat niet als prozaschrijfster, maar als dichteres. Het was een historische gebeurtenis, al zullen weinigen dat destijds hebben beseft.