Artikelen van onze curatoren

Gefascineerd door archiefstukken werpen onze curatoren een persoonlijk licht op een document of voorwerp uit de museumcollectie. Wekelijks nieuwe artikelen van hedendaagse schrijvers! 

Vestdijk en Reve: nooit gelijkgestemd

In een brief d.d. 18 juni 1951 aan het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen schrijft Simon Vestdijk dat hij nooit het voornemen heeft gekoesterd tijdens de aanstaande uitreiking van de P.C. Hooft-prijs de prijs terug te geven ‘ten...

Door Thomas Heerma van Voss

Alle artikelen(24)

Tekeningen en cassettebandjes: de nalatenschap van F.B. Hotz

Hoe bescheiden de nalatenschap van F.B. Hotz in het Literatuurmuseum ook is, Thomas Heerma van Voss kan er toch uit afleiden dat diens bescheidenheid en nuchtere blik geen poses waren. Dat blijkt uit de correspondentie met een hobbyist die hem af en...

Door Thomas Heerma van Voss

De wereld van Nico Scheepmaker

Waaraan dankte Nico Scheepmaker zijn reputatie als sportjournalist? In de twintig dozen die van hem in het Literatuurmuseum worden bewaard, gaat Thomas Heerma van Voss op zoek naar een antwoord. Bladerend in een multomap met knipsels over Cruijff...

Door Thomas Heerma van Voss

De verstilde nadagen van Heere Heeresma

‘Schrijf nog eens een roman, Heere’. Die kop gaf Theodor Holman in april 1997 mee aan een artikel waarin hij stelde dat Heere Heeresma als schrijver uit beeld was verdwenen. Die klom in de pen om in een brief het ‘treif ventje&rsquo...

Door Thomas Heerma van Voss

De onvergetelijke wereldbeschouwingen van De Kadt

Jacques de Kadt was vermaard om zijn soms controversiële uitspraken over wereldpolitiek. In de plannen voor Libertinage moest hij als als essayist een vooraanstaande plaats krijgen. Dat stuitte potentiële uitgevers tegen de bors...

Door Thomas Heerma van Voss

De trombone van F.B. Hotz

Naast schrijver was F.B. Hotz ook fervent trombonespeler. Volgens Thomas Heerma van Voss is de muziek duidelijk aanwezig in zijn literatuur: 'zijn proza heeft de stuwingskracht van de jazz die hij speelde'. 

Door Thomas Heerma van Voss

De adviezen van Van Eeden

Johan Andreas dèr Mouw was een bekend taalkundige en docent, auteur van filosfische boeken, toen hij in juni 1918 een brief ontving van Frederik van Eeden. Dat hij ook gedichten schreef, wisten alleen zijn vrouw en dochter, aan wie hij ze voor...

Door Thomas Heerma van Voss

Tegen wil en dank vereeuwigd

Het leek zo mooi: voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat schreef Ed Leeflang een vers dat bij de voltooiing van de stormvloedkering in de Oosterschelde in steen zou worden vereeuwigd. De dichter kon niet vermoeden dat het ‘monument&rsquo...

Door Thomas Heerma van Voss

Het vuurwapen van de gebroeders Heeresma

In 1969 publiceren de broers Faber en Heere Heeresma de thriller Teneinde in Dublin, een verhaal over een dodelijke achtervolging. Thomas Heerma van Voss leest de spy special van Heeresma Inc. en verwondert zich over het daarbij horende vuurwapen.

Door Thomas Heerma van Voss

De verfilming die alles recht moest zetten (maar nooit verscheen)

‘Alleen wie getuchtigd is, kan later tuchtigen.' F. Bordewijk schreef in 1934 Bint, over een tirannieke middelbare schooldirecteur. Thomas Heerma van Voss bekijkt de nooit gebruikte filmscenario’s die Bordewijk voor de verfilming van...

Door Thomas Heerma van Voss