Artikelen

Gefascineerd door archiefstukken werpen onze curatoren een persoonlijk licht op een document of voorwerp uit de museumcollectie. Wekelijks nieuwe artikelen van hedendaagse schrijvers!

Alle artikelen(377)

Thomas Heerma van Voss

‘In kontext en verschijningsvorm van het literaire tijdschrift Soma lijkt inderdaad bijna alles mogelijk’

Het literaire tijdschrift Soma werd anno 1969 vol goede moed opgericht en met een onverwoestbare glimlach geleid. Thomas Heerma van Voss ontdekt de drie lijvige Soma-mappen in het Literatuurmuseum.

7 minuten lezen

Mohammed Benzakour

In deze alsmaar grimmigere wereld is Tjalie Robinson actueler dan ooit

Mohammed Benzakour laat deze keer Tjalie Robinson zelf aan het woord, wiens leven zich bewoog op het snijvlak van velerlei culturen. Een romantische socialist van wie verhalen en verslagen een niveau bereikten dat zeldzaam is.

7 minuten lezen

Bertram Mourits

‘Overdreven woorden in overdreven hevige impuls.’ Over de oorlogsbrieven van Lucebert

De brieven die Lucebert schreef aan jeugdvriendin Tiny Koppijn zitten vol jeugdige hartstocht en overmoed, maar het zijn ook brieven met een vaak schokkende inhoud. Nergens anders laat Lucebert zich zó extreem uit.

7 minuten lezen

Mohammed Benzakour

Tjalie Robinson: de grootste ongehoorde stem van de Indo-Europeaan

Mohammed Benzakour ontdekt de voor hem onbekende Indo-schrijver Tjalie Robinson. Een schrijver met een unieke literaire stem, die weinig taboes uit de weg ging en graag met de vuisten erop beukte.

6 minuten lezen

Bertram Mourits

In de handen van Ingrid Jonker veranderde alles in poëzie

Ingrid Jonker is een van de belangrijkste Zuid-Afrikaanse dichters. Ze overleed jong, dreigde in de vergetelheid te raken, maar werd daar door Nelson Mandela uit gehaald. Via een wonderlijke omweg kwam haar archief in het Literatuurmuseum terecht.

6 minuten lezen lezen

Roman Helinski

‘Beste Roman, ik ben geen babbelbox.’ Herinneringen aan Adriaan Jaeggi

Als onwetende jonge schrijver correspondeerde Roman Helinski met Adriaan Jaeggi. In het Literatuurmuseum haalt hij herinneringen op aan de veel te vroeg overleden auteur.

5 minuten lezen

Yannick Dangre

Vroman en de Kennedy’s: ‘Ik hou niet erg van presidenten, maar van deze, en van zijn gezin, hield ik veel’

Leo Vroman koesterde een grote sympathie voor de inmiddels legendarische presidentiële Kennedy-familie. En die gevoelens bleken warempel wederzijds, ontdekt Yannick Dangre in het Literatuurmuseum.

5 minuten lezen

John-Alexander Janssen

‘Het plot van zijn romans is banaal en gotisch.’ Karel van het Reve en de anti-Dostojevskiclub

Banaal, sentimenteel, langdradig, goedkoop. Een artikel waarin Karel van het Reve de vloer aanveegt met de romans van Dostojevski, doet John-Alexander Janssen zijn eigen waardering voor de Russische schrijver tegen het licht houden.

6 minuten lezen

Anne van den Dool

Op de illustraties van Carl Hollander heeft Pippi Langkous haar wilde haren nog

De Pippi Langkous van illustrator Carl Hollander is het toonbeeld van tegendraadsheid met haar flexibele ledematen en geniepige glimlach. Jammer dat de bravere Zweedse tekeningen nu de voorkeur genieten van de erven Lindgren.

5 minuten lezen

Maak meer prachtige verhalen mogelijk! Doneer nu!